Verrassende gegevens over personeelsbehoud (deel 1)

Ligt de macht bij de werknemers? In de huidige arbeidsmarkt wel en verstandige werkgevers of managers pakken de oorzaken van het verloop aan om hun personeel te behouden. Loyaliteit van werknemers is soms moeilijk te verdienen, maar uiteindelijk de sleutel tot zakelijk succes.

1. De exit van een werknemer kost ontzettend veel geld
Het vervangen van werknemers kost veel geld. Een bedrijf moet veel tijd en geld besteden aan het zoeken naar het beste talent door middel van advertenties, wervingsbureaus, screening, sollicitatiegesprekken en aanwerving. Uit een studie over het behoud van werknemers blijkt dat de gemiddelde kosten van het verlies van een werknemer maar liefst 21% tot 33% van het jaarsalaris bedragen. Met andere woorden, wanneer een werknemer vertrekt, heeft u niet alleen talent en/of tijd verloren. U verliest waardevol kapitaal voor uw bedrijf.

Wanneer rekening wordt gehouden met wervingskosten, opleiding en productiviteitsverlies, kan een hoog personeelsverloop verstrekkende financiƫle gevolgen hebben voor een bedrijf. Waarom dan niet uw werknemers, kapitaal en tijd behouden door ervoor te zorgen dat ze gelukkig zijn?

 

2. Werknemers die zich niet erkend voelen als ze geweldig werk leveren
Volgens onderzoeksgegevens heeft 21,5% van de werknemers die zich niet erkend voelen als ze goed werk leveren de afgelopen drie maanden gesolliciteerd naar een baan – vergeleken met slechts 12,4% die zich wel erkend voelen. Werknemers zoeken validatie voor hun werk en zijn eerder geneigd loyaliteit te tonen wanneer dat gebeurt. Volgens onderzoek hebben werknemers van wie de managers hen consequent erkennen voor goed werk vijf keer meer kans om bij het bedrijf te blijven.

Als u laag of lager personeelsverloop wil, zorg er dan voor dat werknemers zich gewaardeerd voelen. Werknemers in een nieuwe functie doen vaak hun best om hun waarde te bewijzen aan het management. Maar als hun inspanningen worden beantwoord met negatieve kritiek of helemaal niet worden erkend, worden deze werknemers vaak ongelukkig en raken de motivatie kwijt.

Bovendien tonen studies aan dat 79% van de mensen die hun baan opzeggen “gebrek aan waardering” als reden opgeven. Wanneer werknemers veel tijd en talent besteden aan het bedrijf en het management hun werk niet valideert of hun bijdragen niet beloont, is het geen wonder dat ze elders werk zoeken.

 

3. Personeelsbehoud is een primaire zorg voor HR
Volgens een recente studie heeft 87% van de HR-managers personeelsbehoud als een #1 prioriteit voor de komende jaren gemaakt. Dezelfde studie vermeldde als dieptepunt dat 20% van deze managers het moeilijk vindt om zich op deze prioriteit te blijven concentreren omdat er andere factoren zijn die hun aandacht en budgetten opeisen.
De voortgang om werknemersretentie te borgen verloopt traag door een gebrek aan automatisering en financiering om ze draaiende te houden. Het beheer van personeelsbehoud lijkt daardoor nog steeds aan het begin te staan van een fundamentele verandering in de sector, aangezien bedrijven hun belangrijkste inspanningen nog steeds richten op het binnenhalen van nieuw talent in plaats van op het behouden van bestaande toppresteerders.