Onboardingspakket

Je krijgt nooit meer de kans om een nieuwe eerste indruk achter te laten. Deze aloude zinspreuk geldt zeker ook voor nieuwe werknemers.

De indrukken die als eerste worden opgedaan zijn doorslaggevend voor nieuwe werknemers in hun beslissing of zij wel of niet bij hun nieuwe werkgever willen blijven werken, en voor hoe lang.

Als het goed is, zijn alle betrokken partijen verheugd wanneer iemand heeft besloten bij een nieuwe werkgever in dienst te treden. Er hebben naar alle waarschijnlijkheid meerdere gesprekken plaatsgevonden met verschillende kandidaten. Daar is door alle betrokkenen tijd en energie ingestoken. Het zou dan toch zonde zijn wanneer een nieuwe werknemer zich niet welkom voelt? Geef nieuwe werknemers daarom een warm welkom met een LynQus onboardingspakket!

Onboardingspakket

Pakket bij aanvang

Als enige in Nederland biedt LynQus een onboardingspakket aan dat volledig is afgestemd op de voorkeuren van de klant. Het onboardingspakket kan dus in iedere gewenste vorm of inhoud aangeboden worden. Op die manier zorgen we ervoor dat het onboardingspakket direct de juiste snaar raakt bij de nieuwe medewerker.

Onboardingspakket

Pakket met opvolging

Als enige in Nederland biedt LynQus een onboardingspakket aan, dat volledig is afgestemd op de voorkeuren van de klant. Het onboardingspakket kan dus in iedere gewenste vorm of inhoud aangeboden worden. Om tot een goed resultaat te komen, lopen we globaal de volgende stappen door wanneer meerdere opvolgmomenten deel uit maken van het onboardingspakket. Door op meerdere momenten te kennen te geven dat de nieuwe werknemer gewaardeerd wordt, wordt de kans dat hij of zij blijft aanzienlijk groter.